pyramids in TIN 20 pcs

 
Vintage Teas Chamomile Honey-pyramids 30g
   
7.39 €
upon order
Code: 4792128062508
Vintage Teas Forestberry-pyramids 30g
   
7.39 €
upon order
Code: 4792128062065
Vintage Teas Merry Berry-pyramids 50g
   
7.39 €
upon order
Code: 4792128055777
Vintage Teas Peppemint-pyramids 30g
   
7.39 €
upon order
Code: 4792128062041
Vintage Teas Rooibos Orange-pyramids 50g
   
7.39 €
upon order
Code: 4792128055746
Vintage Teas Spicy Chai-pyramids 50g
   
7.39 €
upon order
Code: 47921280620XX